فتوتراپی و مقایسه آن با سایر روشهای درمان زردی

فتوتراپی و مقایسه آن با سایر روشهای درمان زردی

فتوتراپی به معنی تاباندن نور می باشد. با تاباندن نور به پوست نوزادانی که دچار بالا رفتن بیلی‌روبین غیرمستقیم شده‌اند. فتوایزومرهایی بوجود می‌آیند که قابلیت دفع بیشتری دارند و باعث پایین آمدن سطح بیلی‌روبین می‌شوند. فتوتراپی ونحوه درمان زردی نوزاد

زردی نوزاد و همه گیری شناسی زردی در نوزادان مختلف

زردی نوزاد و همه گیری شناسی زردی در نوزادان مختلف

زردی نوزاد که به نام های یرقان و در اصطلاح پزشکی با نام هیپربیلیروبینمی شناخته می شود عارضه ای است. که می تواند در نوزادان تازه متولد شده بروز پیدا کند. این عارضه همچنین در افراد بزرگسال نیز مشاهده شده است.