اجاره دستگاه زردی نوزاد و فتوتراپی در منزل جهت درمان زردی نوزاد

اجاره دستگاه زردی نوزاد و فتوتراپی در منزل جهت درمان زردی نوزاد

اجاره دستگاه زردی نوزاد و فتوتراپی یکی از روش های درمان زردی نوزاد می باشد و شما می توانید با اجاره دستگاه زردی نوزاد و فتوتراپی به راحتی زردی نوزاد را در منزل درمان نمایید. دستگاه زردی نوزاد با استفاده از